Lidmaatschap

Nieuwsgierig?

Geïnteresseerde potentiële nieuwe jeugdleden mogen 3x geheel vrijblijvend meedoen met een opkomst van de speltak die past bij hun leeftijd. Vervolgens kan het lidmaatschap van Scouting Zuilen officieel worden aangegaan door een inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de speltakleiding, in te vullen en aan de speltakleiding te geven, waarna de contributiebetaling zal worden opgestart.

Contributie

De contributie wordt betaald per kwartaal en omvat een deel voor de kosten van de wekelijkse opkomsten en een deel voor de kosten van het jaarlijkse zomerkamp. De contributie is berekend voor het gehele jaar en is voor het betalingsgemak ieder kwartaal gelijkgesteld, dus ook voor het kwartaal wanneer er door de zomervakantie minder opkomsten zijn.

Indien er niet zal worden deelgenomen aan het zomerkamp en dit tijdig wordt doorgegeven aan de penningmeester, dan wordt het kampgeld terugbetaald, eventueel met een verrekening voor reeds gemaakte kosten.

Om deel te kunnen nemen aan het zomerkamp dient de gehele jaarcontributie te zijn voldaan. Blijft betaling van de volledige contributie een maand voor aanvang van het zomerkamp nog achterwege, dan kan het jeugdlid niet deelnemen aan het zomerkamp. De penningmeester zal tijdig waarschuwen wanneer er achterstanden in de betaling zijn ontstaan, en als betaling alsnog achterwege blijft officieel het besluit nemen dat deelname aan het zomerkamp niet mogelijk is en dit meedelen aan de ouders en de speltakleiding van het jeugdlid.

Betaling

De nota voor de betaling van de contributie wordt ieder kwartaal per e-mail toegestuurd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen, onder vermelding van het in de e-mail gegeven betalingskenmerk, te worden overgemaakt naar:

NL98 INGB 0002 0320 55t.n.v. Stichting Scouting Zuilen te Utrecht

Bevers (4,5 t/m 7 jaar) en Welpen (7 t/m 11 jaar):
€43,75 per kwartaal
(€175,00 per jaar, inclusief €100,00 kampgeld)

Scouts (11 t/m 15 jaar) en Explorers (15 t/m 18 jaar):
€45,75 per kwartaal
(€183,00 per jaar, inclusief €100,00 kampgeld)

Stam (vanaf 18 jaar):
€20,00 per kwartaal
(€80,00 per jaar, exclusief kampgeld)