Explorers

Opkomsttijd: dinsdag 19:00 – 21:00
E-mail: [email protected]


Bij de explorers zijn het de jeugdleden zelf die het programma samenstellen en die hun eigen activiteiten bedenken en uitvoeren. Er is dan ook geen echte leiding meer, maar begeleiding die adviezen geeft en waar nodig helpt bij het organiseren van de activiteiten die de explorers samen besluiten te gaan doen. Zo leren ze om te gaan met verantwoordelijkheden en worden ze zelfstandig..


Niets moet en veel mag. De explorers kunnen zelf een programma samenstellen vol activiteiten die ze echt leuk en uitdagend vinden. Bij de organisatie en uitvoering hiervan ontdekken ze hun eigen talenten en interesses en krijgen ze de kans om hun zelfredzaamheid verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd leren ze ook om binnen een team samen te werken, taken te verdelen en ruimte te bieden aan elkaar. Bij groepsactiviteiten helpen de explorers vaak ook met het begeleiden van de jongere kinderen, wat niet alleen heel gezellig en leerzaam is, maar hen ook de mogelijkheid biedt om te zien of ze het interessant zouden vinden om later misschien echt leiding te gaan geven bij een speltak. Door alle leuke avonturen die de explorers samen beleven leren ze veel van elkaar en over zichzelf en groeien ze stap voor stap uit tot jonge volwassenen.